Cá bảy màu

3.000

Cá bảy màu có họ Poeciliidae có tên gọi khác guppy là một loài cá thủy sinh sống theo đàn. Cá bảy màu là loài cá rất dễ sống và rất phù hợp với hồ thủy sinh.

Danh mục:
s