Trang chủ

[gap height=”15px”]

[row style=”small” class=”row1″]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

[ux_slider nav_size=”normal” nav_style=”simple” nav_color=”dark” bullet_style=”simple” timer=”4000″]

[ux_image id=”572″ image_size=”original” height=”45%”]

[ux_image id=”571″ image_size=”original” height=”45%”]

[ux_image id=”570″ image_size=”original” height=”45%”]

[/ux_slider]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ class=”cot4″]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” col_spacing=”small” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”30″ posts=”4″ show_date=”text” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”89%” image_width=”22″ image_size=”thumbnail” text_pos=”middle” text_align=”left” text_size=”small”]

[/col]

[/row]
[section label=”3 tiêu chí kinh doanh” class=”tieu-chi” padding=”0px”]

[row style=”small”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”10px 20px 10px 20px” bg_color=”rgb(97, 192, 93)” color=”light”]

[featured_box img=”143″ pos=”left”]

Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ khách hàng mọi ngày trong tuần, bất cứ lúc nào

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”10px 15px 10px 15px” bg_color=”rgb(251, 175, 93)” color=”light”]

[featured_box img=”153″ pos=”left”]

Chính sách chất lượng
Hoàn 100% tiền nếu sản phẩm không đạt tiêu chuẩn

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”10px 15px 10px 15px” bg_color=”rgb(0, 174, 239)” color=”light”]

[featured_box img=”158″ pos=”left”]

Quan điểm kinh doanh
Khách hàng mới là người quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty chúng tôi

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[gap height=”20px”]

[section label=”Cây Thủy Sinh” class=”danh-muc-sp” padding=”0px”]

[title text=”Cây Thủy Sinh” link_text=”Xem tất cả” link=”/danh-muc/thuy-sinh/cay-thuy-sinh/”]

[ux_products style=”normal” columns=”5″ slider_nav_style=”circle” slider_nav_position=”outside” cat=”32″ image_height=”100%” image_size=”original” text_bg=”rgb(255, 255, 255)” text_padding=”8px 8px 8px 8px”]

[/section]
[gap height=”20px”]

[section label=”Lũa Thủy Sinh” class=”danh-muc-sp” padding=”0px”]

[title text=”Lũa Thủy Sinh” link_text=”Xem tất cả” link=”/danh-muc/thuy-sinh/lua-thuy-sinh/”]

[ux_products style=”normal” columns=”5″ slider_nav_style=”circle” slider_nav_position=”outside” cat=”35″ image_height=”100%” image_size=”original” text_bg=”rgb(255, 255, 255)” text_padding=”8px 8px 8px 8px”]

[/section]
[section label=”bANNER” class=”tieu-chi” padding=”0px”]

[row style=”small”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ color=”light”]

[ux_image id=”286″ image_size=”original”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ color=”light”]

[ux_image id=”291″ image_size=”original”]

[/col]

[/row]

[/section]
[gap height=”20px”]

[section label=”Rêu Thủy Sinh” class=”danh-muc-sp” padding=”0px”]

[title text=”Rêu Thủy Sinh” link_text=”Xem tất cả” link=”/danh-muc/thuy-sinh/reu-thuy-sinh/”]

[ux_products style=”normal” columns=”5″ slider_nav_style=”circle” slider_nav_position=”outside” cat=”38″ image_height=”100%” image_size=”original” text_bg=”rgb(255, 255, 255)” text_padding=”8px 8px 8px 8px”]

[/section]
[gap height=”20px”]

[section label=”Cá Thủy Sinh” class=”danh-muc-sp” padding=”0px”]

[title text=”Cá Thủy Sinh” link_text=”Xem tất cả” link=”/danh-muc/ca-tep-oc-thuy-sinh/ca-thuy-sinh/”]

[ux_products style=”normal” columns=”5″ slider_nav_style=”circle” slider_nav_position=”outside” cat=”33″ image_height=”100%” image_size=”original” text_bg=”rgb(255, 255, 255)” text_padding=”8px 8px 8px 8px”]

[/section]
[section label=”Thiết bị thủy sinh” class=”danh-muc-sp” padding=”0px”]

[title text=”Thiết bị thủy sinh” link_text=”Xem tất cả” link=”/danh-muc/thiet-bi-be-ca/thiet-bi-thuy-sinh/”]

[ux_products style=”normal” columns=”5″ slider_nav_style=”circle” slider_nav_position=”outside” cat=”39″ image_height=”100%” image_size=”original” text_bg=”rgb(255, 255, 255)” text_padding=”8px 8px 8px 8px”]

[/section]
[section label=”Tin tức” class=”tin-tuc” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[title text=”TIN TỨC – BÀI VIẾT” link_text=”Xem tất cả” link=”/category/tin-tuc/”]

[blog_posts style=”normal” col_spacing=”small” columns__md=”1″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_position=”outside” cat=”30″ show_date=”text” excerpt_length=”11″ comments=”false” image_height=”65%” image_size=”original” text_align=”left”]

[/section]
[section label=”Mua bán đồ cũ” class=”mua-ban-do-cu” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[title text=”Mua bán đồ cũ” link_text=”Xem tất cả” link=”/mua-ban-do-cu/”]

[blog_posts style=”normal” col_spacing=”small” columns__md=”1″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_position=”outside” cat=”44″ show_date=”text” excerpt_length=”11″ comments=”false” image_height=”65%” image_size=”original” text_align=”left”]

[/section]
[section label=”Nhân viên” class=”nhan-vien” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” border=”1 0px 0px 0px”]

[title text=”HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[featured_box img=”306″ img_width=”120″ pos=”center”]

Mrs. Duyên
Zalo:
Phone:
Email: chothuysinh.com@gmail.com

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[featured_box img=”313″ img_width=”120″ pos=”center”]

Mr. Hùng
Zalo:
Phone:
Email: chothuysinh.com@gmail.com

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[featured_box img=”316″ img_width=”120″ pos=”center”]

Mr. Thiện
Zalo:
Phone:
Email: chothuysinh.com@gmail.com

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[featured_box img=”318″ img_width=”120″ pos=”center”]

Mr. Thành
Zalo:
Phone:
Email: chothuysinh.com@gmail.com

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[gap height=”20px”]

[section label=”đối tác” class=”doi-tac” padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_slider freescroll=”true” hide_nav=”true” nav_pos=”outside” nav_style=”simple” nav_color=”dark” bullets=”false”]

[logo img=”327″ height=”70px”]

[logo img=”329″ height=”70px”]

[logo img=”331″ height=”70px”]

[logo img=”333″ height=”70px”]

[logo img=”335″ height=”70px”]

[logo img=”337″ hover=”color” height=”70px”]

[logo img=”339″ height=”70px”]

[logo img=”341″ height=”70px”]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]

[/section]