Cá bình tích

5.000

Cá bình tích rất dễ đẻ, ai là người yêu thích cá đẻ hoặc cá con thì cá bình tích là sự lựa chọn tuyệt vời của bạn. Ngoài ra cá bình tích còn giúp hồ thủy sinh sạch rêu hại

Danh mục:
s