Cây Dương Xỉ Sừng Hưu

20.000

Cây Dương Xỉ Sừng Hưu là loài cây thủy sinh thuộc họ Dương Xỉ. Cây thủy sinh Dương Xỉ Sừng Hưu dễ trồng và có hình dáng rất đẹp.

Danh mục:
s