Cây Tiểu Bảo Tháp

20.000

Cây Tiểu Bảo Tháp là loài cây thủy sinh có hình dáng đẹp và sức sống tốt. Cây Tiểu Bảo Tháp là một cây hậu cảnh phổ biến trong hồ thủy sinh hiện nay.

 

Danh mục:
s