Lũa Nhẹ

95.000

Lũa Nhẹ là lũa thủy sinh dùng để ghép gốc hoặc thân cho các cây lũa ghép thủy sinh. Lũa nhẹ không ra màu, an toàn và sẽ chìm dưới nước sau một thời gian ngăm.

Danh mục:
s