Lũa thủy sinh ghép

Đặc điểm của các thế lũa thủy sinh đã ghép:

–          Được dùng chủ yếu lũa linh sam, lũa nhẹ, xương trùm và các loại lũa khác  vì thế chỉ cần thả xuống nước là chìm

–          Các mép ghép được mài bằng máy nên khi thả xuống nước một thời gian ngắn sẽ không thấy mối nối

–          Các mối nối ghép được dùng bằng mùn cưa và keo 502 tốt vì thế rất chắc chắn

Danh mục:
s