Cây hẹ xoắn

20.000

Cây hẹ xoắn là loài cây thủy sinh đẹp được trồng cây hậu cảnh trong hồ thủy sinh. Cây xoắn là loài cây thủy sinh dễ trồng và phát triển rất nhanh.

Danh mục:
s