Cây Súng Dù

20.000

Cây Súng Dù là cây thủy sinh họ súng rất đẹp và khá đặc biệt. Cách phân bố của cây Súng Dù giúp cho hồ thủy sinh thêm sinh động.

 

Danh mục:
s