Cây Liễu Thơm

20.000

Cây Liễu Thơm là loài cây đẹp được trồng cây hậu cảnh hoặc cây trung cảnh trong hồ thủy sinh. Cây Liễu Thơm rất dễ trồng và phát triển rất nhanh

 

Danh mục:
s