Cây Cỏ Tranh

20.000

Cây Cỏ Tranh là loài cây thủy sinh có sức sống rất dễ chịu và rất dễ bị nhầm lẫn với cây hẹ thẳng. Cây Cỏ Tranh là một cây hậu cảnh rất phổ biến trong hồ thủy sinh.tuy nhiên Cây Cỏ Tranh không sanh sôi nảy nở nhanh bằng cây hẹ thẳng

 

Danh mục:
s