Cây Rau Răm

20.000

Cây Rau Răm thủy sinh có sức sống cao tuy nhiên tốc độ phát triển khá chậm. Cây Rau Răm hay dùng trồng làm cây trung cảnh trong hồ thủy sinh

 

Danh mục:
s