Cây Ruby

20.000

Cây Ruby là cây thủy sinh rất đẹp vời 2 màu sắc xanh và tía đỏ . Ngoài ra cây Ruby có sức sống rất cao thích hợp cho mấy bạn mới chơi thủy sinh

 

Danh mục:
s