Cây Rau Thơm

95.000

Cây Rau Thơm là loài cây rất đẹp trong hồ thủy sinh. Với hình dáng và màu sắc bắt mắt, cây rau thơm được những người chơi thủy sinh dùng trang trí ở nhiều vị trí khác nhau trong hồ cá.

Danh mục:
s