Cây Trầu Bà nhỏ – Ráy nhỏ

50.000

Cây Trầu Bà nhỏ – Ráy nhỏ là một loài cây thủy sinh họ trầu bà rất dễ trồng, dân thủy sinh thường dùng cây Trầu Bà nhỏ – Ráy nhỏ trong các hồ nano hay buộc lên lũa bonsai

 

Danh mục:
s