Tép RC – Tép Đỏ

5.000

Cửa hàng thủy sinh Asin nay cung cấp số lượng lớn tép RC – tép đỏ – fire red – red cherry shrimp. Ngoài ra chúng tôi còn hướng dẫn cách nuôi đầy đủ tép RC – tép đỏ cho mọi người cùng chơi.

Danh mục:
s