Máy bơm AP3100

Máy bơm AP3100 với công suất lớn phù hợp cho hồ thủy sinh từ 100 đến 140cm . Máy bơm AP3100 phù hợp cho làm hệ thống lọc trong, lọc ngoài, lọc chế havoten hồ thủy sinh

s