Vợt Tép

Vợt Tép dùng để bắt tép chuyên dụng. Vợt Tép giúp cho việc bắt tép được dễ dàng và tiện dụng hơn cho việc bắt tép kiểng thủy sinh

s