Máng đèn đôi Benxiang 130

Bán máng đèn đôi benxiang 130 có luôn 2 bóng Jebo đi kèm. Đèn đôi Benxiang 130 phù hợp với hồ cá thủy sinh dài 130 cm trở lên.

s