Cây Rau Má Hương

20.000

Cây Rau Má Hương là loài cây thủy sinh đẹp có sức sống rất dễ chịu. Cây Rau Má Hương là một cây tiền cảnh rất được ưa thích và rất phổ biến trong hồ thủy sinh.tuy nhiên Cây Rau Má Hương sanh sôi nảy nở rất nhanh bò trên lớp bề mặt gần như hoàng hảo

 

Danh mục:
s