Cây Trầu Bà Lớn – Ráy Lớn

80.000

Cây Trầu Bà Lớn hay còn gọi là Ráy lớn được dùng nhiều trong việc trang trí hồ thủy sinh. Cây Trầu Bà lớn – Ráy lớn trồng được trên nền, cột lũa hay cột cả đá và giá thể.

Danh mục:
s