Cây Đàn Thảo

55.000

Cây Đàn Thảo là dạng cây bò sát nền trong hồ thủy sinh, bạn có thể dùng cây Đàn Thảo trồng trung cạnh và tiền cảnh trong hồ thủy sinh theo ý của mình

 

Danh mục:
s