Cây Huyết Tam lan

20.000

Cây Huyết Tâm lang là loài cây đẹp được trồng cây trung cảnh trong hồ thủy sinh.Cây Huyết Tâm lang rất dễ trồng và phát triển rất nhanh

 

Danh mục:
s