Cây Súng Xác Pháo

45.000

Súng xác pháo – súng đỏ. Màu sắc của súng xác pháo đỏ đậm rất đẹp, rất thích hợp cho hồ thủy sinh thêm sắc đỏ

Danh mục:
s