Rêu Java

295.000

Rêu Java – Java moss là loại rêu rất dễ trồng và phát triển nhanh. Rêu Java được buộc vào lũa , đá trang trí cho hồ thủy sinh thêm đẹp.

Danh mục:
s