Rêu Pelia

345.000

Một trong những dòng rêu thủy sinh dễ là rêu Pelia . Rêu Pelia có hình dáng đẹp và dễ dàng kiếm được ở các cửa hàng thủy sinh.

Danh mục:
s