Rêu Taiwan

345.000

Rêu Taiwan hay còn gọi là Taiwan moss là loài rêu rất đẹp trong thủy sinh . Rêu Taiwan sống dễ dàng trong môi trường hồ thủy sinh bình thường

Danh mục:
s