Rêu Weeping

495.000

Rêu Weeping khi phát triển sẽ bung tán rủ xuống rất đẹp, đây là loại rêu thủy sinh mà nhiều người chơi rất thích.

Danh mục:
s