Cây Cỏ Đỏ

55.000

Cây Cỏ Đỏ là loài cây tiền cảnh thủy sinh rất dễ trồng. Trong những cây tiền cảnh thủy sinh thì cây cỏ đỏ là cây duy nhất có màu đỏ khá đẹp.

Danh mục:
s